Ana sayfa > OSGB > İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi
İş Yeri Hekimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işletmeler ile 50’den fazla çalışanı olan işletmeler bulunduğu tehlike sınıfına göre kişi başı olmak üzere belirli sürelerde işyeri hekimi hizmeti almakla yükümlüdür. İşyeri hekimi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir. İşyerlerindeki sağlık risklerini belirlemek, çalışanların sağlık durumunu izlemek ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici tedbirler almak gibi görevleri yerine getirirler. 

Teklif Alİşyeri Hekiminin Görevleri:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri

 • Az tehlikeli sınıfta kişi başı aylık 5 Dakika
 • Tehlikeli sınıfta kişi başı aylık 10 Dakika
 • Çok tehlikeli sınıfta kişi başı aylık 15 Dakika

İşyeri Hekiminin Nitelikleri

 • Tecrübeli
 • Donanımlı
 • Sorumluluk Sahibi
 • İletişimi Güçlü