Ana sayfa > Laboratuvar > İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Raporu, her çalışanın işe başlamadan önce alması zorunlu olan, ilgili işte çalışmasına sağlık açısından elverişli olduğunu gösteren hekim rapordur. Bu rapor tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde kurumun çalıştığı işyeri hekimi tarafından düzenlenir.

Hekimin işe giriş raporu verebilmesi için, işin özelliğine göre çalışandan bazı tetkikler talep eder. Çalışan, laboratuvarımıza gelerek talep edilen tetkikleri yaptırır ve sonucu işyeri hekimine gösterir. Bu tetkikleri inceleyen işyeri hekimi, çalışanın ilgili işi yapmasına engel bir durumu yoksa bu raporu hazırlar ve onaylar.

Teklif Al

İşe Giriş Raporunun Önemi:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma geldiği için kendisine aylık bağlanan veya ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanan kişiyle ilgili olarak, sağlık raporu alınmadan veya alınan sağlık raporuna aykırı olarak sağlığına zararlı işte çalıştırıldığı, bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığının meydana geldiği tespit edilirse bu durumda da Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı tedavi ve bağladığı aylık nedeniyle yaptığı giderleri işverenden tahsil eder.

6331 sayılı Kanunun 26/1-f maddesi uyarınca; sağlık gözetimi görevini yerine getirmeyen, çalışanlarına sağlık raporu aldırmayan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde işe uygun sağlık raporu olmadan işçi çalıştıran işveren her çalışan için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.