Ana sayfa > Danışmanlık > Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı
Çevre Danışmanlığı

Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 “Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyetler Listesi’nde yer alan işletmeler çevre yönetim birimi kurmak veya yetkilendirilmiş danışmanlık firmasından hizmet almakla; Ek-2 “Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyetler Listesi’nde yer alan işletmeler bünyesinde en az bir çevre görevlisi bulundurmakla veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından hizmet almakla yükümlüdür.

Teklif Al

Çevre Görevlisi Hizmeti kapsamında işletmelerin çevre izin ve/veya lisanslarının alınması, atık yönetiminin gerçekleştirilmesi, işletmelerin yapmakla yükümlü oldukları beyan ve bildirimlerin yapılması, ayrıca Çevre Kanunu kapsamında işletmelerin yükümlülüklerinin takibi ve söz konusu Kanun kapsamında resmi kurumlarda temsil konusunda hizmet vermekteyiz.

GSM (İş Yeri Açma ve Çalışma) Ruhsatı:

Gayri Sıhhi Müesseseler; Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanmaktadır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlem süreci; ÇED izni, açılma ruhsatı, itfaiye izni, çevre izni işlemlerini kapsayarak hizmet vermekteyiz

ÇED/Çevre İzni Kapsam Dışı Görüş Yazıları

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen faaliyetler arasında ve/veya Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen faaliyetler arasında bulunmayan işletmeler için söz konusu yönetmelikler kapsamında kalmadığına dair görüş yazılarının alınması konusunda hizmet vermekteyiz.

 Çevre Yönetimi & Danışmanlığı:

 •  Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması,
 •  İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması,
 •  Geçici Faaliyet Belgelerinin Alınması,
 •  Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması,
 •  Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması,
 •  Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
 •  Çevre Durum Raporlarının Hazırlanması,
 •  Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,
 •  Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 •  Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının ve Özendirici Faaliyetlerin Yapılması,
 •  Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,
 •  Atıksu Görüş Yazısı / Deşarj İzin Belgelerinin Alınması,
 •  Kütle Denge Tablolarının Doldurulması
 •  Tesis Yetkililerine Yönelik Eğitim Çalışmaları,
 •  ÇED Görüş Yazılarının Alınması,
 •  Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma,
 •  Yasal Şartlar Tablolarının Hazırlanması,
 •  Atık Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri, Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Planlama ve Eğitim Hizmeti,
 •  Atık Organizasyonu Çalışmaları,