Ana sayfa > Danışmanlık > Tehlikeli Madde Ve Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Ve Güvenlik Danışmanlığı
Tehlikeli Madde Ve Güvenlik Danışmanlığı

TMGD Nedir?

İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kişilere denir.

Teklif Al

Kimler TMGD Hizmeti Almakla Yükümlüdür?

ve üstü miktarlarda işlem hacmine sahip olan işletmeler, Bu tehlikeli maddeleri gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler, Miktarına bakılmaksızın ADR/RID Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan işletmeler, Tehlikeli maddelerle iştigal eden taşıma sürecinde bulunan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler.

TMGD’nin Görevleri Nelerdir?

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında (ADR/RID) uluslararası anlaşmalara ve sözleşme hükümlerine uygunluğun takibi.
 • Tehlikeli maddelerin ilgili anlaşma hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye danışmanlık yapmak.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, ilgili kuruma elektronik ortamda sunmak.
 • Tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, taşınacak maddeye ilişkin ilgili uluslararası anlaşmada yer alan zorunluluklar ile uygunlukları belirlemek.
 • İşletmeye kullanacağı tehlikeli maddelerin taşınma araçları konusunda (satın alma, kiralama vb) danışmanlık yapmak. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili esasları belirleyerek uygunlukları sağlamak.
 • Tüm mevzuatların yakından takibi, güncelleme ve yapılan değişiklikler hakkında, çalışanlara yönelik eğitim vermek. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması süreçlerinde her türlü kaza veya durum esnasında uygulanacak olan acil durum prosedürlerini oluşturmak, tedbirlerin alınmasını ve gerekli tatbikatları sağlamak. İlgili mevzuatın ön gördüğü şekilde genel ve özel olarak, üçüncü tarafların çalıştırılmasına yönelik şartların uygulanmasını sağlamak.
 • Çalışanlara yönelik, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlayarak, muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmalarını gerçekleştirmek. Taşıma sırasında araçta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 • ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlamak ve planın uygulanmasını sağlamak. Yapılan faaliyetlerle ilgili, eğitim, denetim ve kontrol gibi tüm işleri kayıt altına almak, kayıtları 5 yıl süre ile muhafaza ederek istenildiğinde ibraz etmek.
 • Denetlemelerle ilgili kayıtları tutmak.
 • İşletmede oluşan herhangi bir tehlikede, olumsuz durum bertaraf edilene kadar süreci titizlikle yöneterek, tüm aşamaları yetkili mercilere bildirmek.
 • Tehlikeli madde tanımına uyan ürünlerin, mevzuata uygun olarak işaretlenmesi, etiketlenmesi, paketlenmesi ve yüklenmesi ile ilgili talimat ve prosedürler oluşturmak.